Tisztelt Érdeklődők, Munkatársak, illetve Vállalkozó partnereink!

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben előírt kötelezettségének eleget téve a V-Busz Kft. belső visszaélés-bejelentési rendszert alakított ki. E rendszer a nyilvános panasztételi és közérdekű bejelentési rendszertől elkülönülő, a szervezeten belüli, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett magatartásokkal és/vagy mulasztásokkal kapcsolatos bejelentések megtételére szolgáló csatorna, melyet a V-Busz Kft. a bejelentővel folytatott belső, bizalmas kommunikációra használ a működése során.

Tájékoztatjuk, hogy az Önökre alkalmazandó Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendjében foglalt alapvető rendelkezésekkel összhangban a V-Busz Kft. elkötelezett az iránt, hogy a visszaélést bejelentő személyeket ne érje semmilyen hátrány a bejelentés megtétele miatt. A V-Busz Kft. belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő adatkezeléseiről az Adatkezelési tájékoztatóban találhatnak információt.

Belső visszaélés-bejelentési rendszerünkkel, eljárásrendünkkel kapcsolatos kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! Amennyiben a jelen felületen keresztül előterjesztett megkeresés utaspanasznak minősül, úgy válaszunkban felhívjuk a bejelentő figyelmét, hogy panaszát az info@vbusz.hu e-mail címen tudja benyújtani.

A V-Busz Kft. bejelentővédelmi felelőse: Dr. Miklós Péter

Veszprém, 2023. december 17.

Tisztelettel:

V-Busz Kft.