Tájékoztatás az egészségügyi dolgozók és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésben részt vevő egyéb dolgozók díjmentes utazási jogosultságának megszűnéséről

Tisztelt Utasaink!

A Kormány a Magyar Közlöny 2022. május 24-i, 85. számában kihirdette a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 181/2022. (V. 24.) Korm. rendeletet, amely alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 2022. június 1-jétől megszűnik.

Erre tekintettel 2022. június 1-jén:

  • hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről szóló 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet], valamint a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről szóló 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet], és
  • hatályba lép a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény [a továbbiakban: Átmeneti törvény] 25 §-a.

Az Átmeneti törvény 25 §-a szerint a 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint az 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján kiállított igazolás a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 14. napig érvényes, amely érvényességi határidőig a személyazonosság megállapítására alkalmas okmánnyal együttesen az országos, regionális, elővárosi és helyi személyszállítási közszolgáltatások ingyenes, menet-, hely- és pótjegy megvásárlása nélküli igénybevételére jogosít.

Ennek megfelelően az egészségügyi dolgozók és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésben részt vevő egyéb dolgozók a díjmentes utazásra 2022. június 14-ig maradnak jogosultak.

Kérjük, hogy utazásaikat és a díjtermékek megvásárlását a fentiekre figyelemmel tervezzék meg!

Együttműködésüket köszönjük!

V-Busz