Tisztelt Utasaink!

Február 1-től a tanuló és a gyermekes havi bérletek ára 3.500 forintról 350 forintra csökken.

Az igénybevétel feltételei változatlanok! Mindazok jogosultak rá, akik eddig is vásárolhatták a díjtermékeket.

A jogosultsági kritériumokat az alábbiakban foglaljuk össze:

  1. Tanuló havi bérlet
   Jogosultak
  • a nappali és esti tagozatos diákok, hallgatók – érvényes diákigazolvánnyal,
  • a 6 éven felüli óvodások, az óvoda igazolása alapján
A részletes szabályok az Üzletszabályzat VI.1.4. pontjában olvashatók.
 
  1. Gyermekes bérlet
       Jogosult az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő személy,
  • aki várandós, vagy 
  • 18 év alatti ápolt gyermekre tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint folyósított ápolási díjban vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül, vagy
  • gyermeknevelési támogatásban, csecsemőgondozási díjban, vagy gyermekgondozási díjban részesül, vagy
  • három év alatti gyermekre tekintettel folyósított gyermekgondozást segítő ellátásban részesül
Térítésmentesen jogosult az, akinek családjában három év alatti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek nevelkedik.
 
A gyermekes bérletjegy váltásához szükséges igazolást Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala állítja ki. Bővebb információ: https://veszprem.hu/polgarmesteri-hivatal/ugyintezes/kozjoleti-ugyek/gyermekes-berlet/
 
Az igazolás birtokában ügyfélszolgálatunkon (8200 Veszprém, Kereszt u. 9., Kapcsolat | V-BUSZ KFT – Veszprém (vbusz.hu)) van lehetőség a gyermekes bérletjegy és bérletigazolvány váltására.
Tisztelettel:
 
V-Busz